hestesko
Om boksmia Bøker Kontakt Forfattarar

Per gjetar
Olav Sletto

Les omtale

280 kr kjøp boka


Landbrukets veg
Arne Vinje og Olav Randen

Les omtale

200 kr csz

Kvinnebønder
Astrid Brekken med fleire

Les omtale

380 kr kjøp boka


Det måtte vera her
Signe Seim

Les omtale

280 kr csz

Den unødvendige sulten
Aksel Nærstad og Olav Randen

Les omtale

280 kr kjøp boka


Hallingdal i biletkunsten
Nils Ellingsgard

Les omtale

445 kr csz

Kva er nyskaping? Om fridom, skaparglede, framtid og fellesskap
Dag Jørund Lønning

Les omtale

340 kr kjøp boka


Plan B 4.0. Hvordan redde vår jord


Les omtale

255 kr csz

Plan B 3.0 - Hvordan redde vår jord
Lester Brown

Les omtale

280 kr kjøp boka


Eg gjekk upp Karl Johan
Arne Horge

Les omtale

280 kr csz

I en skreppekars fotspor - Halvor Asbjørnsen i utvalg
Ragnar Moen (red)

Les omtale

295 kr kjøp boka


En annen verden - hvordan?
Aksel Nærstad

Les omtale

190 kr csz

i steinbu og snaufjell i øvre Hallingdal
Olav Randen (tekst) og Bård Svardal (foto)

Les omtale

295 kr kjøp boka


Gerhardsenlandet
Stein Buan

Les omtale

240 kr csz

Oddemann - glimt frå eit anna slags liv
Øystein Molstad Andresen

Les omtale

220 kr kjøp boka


Kampen om maten
Aksel Nærstad og Olav Randen

Les omtale

190 kr csz

Full rulle på norske spor
Bjørn Karsrud og Aud Søyland

Les omtale

240 kr kjøp boka


Brøyte seg rydning - bureisingstid og bureisarliv
Olav Randen

Les omtale

345 kr csz

Norge rundt med ord
Tor Erik Jenstad

Les omtale

295 kr kjøp boka


Fra krig til fred
Kåre Olav Solhjell og Friedrich Traphagen

Les omtale

295 kr csz

Sommaren med gommo
Åshild Lappegard

Les omtale

170 kr kjøp boka


Bønder i soloppgang
Dag Jørund Lønning (red)

Les omtale

190 kr csz

Golfballar kan ikkje etast
Olav Randen

Les omtale

150 kr kjøp boka


Soga om Eivind Fredlaus
Sigvat Medgard

Les omtale

295 kr csz

Landskapsnamn
Ola Ellingsgard

Les omtale

80 kr kjøp boka


Ord, uttrykk og inntrykk frå Hallingdal og Valdres
Ivar Aasen

Les omtale

295 kr csz

Farvel til språkmangfaldet?
Olav Randen

Les omtale

190 kr kjøp boka


So sea me her - ei lita bok om hallingmålet
Kjell Venås

Les omtale

130 kr csz

Grøn framtid
Norsk bonde-og småbrukarlag

Les omtale

190 kr kjøp boka


Liv på vidvanke
Chris Bright/Worldwatch

Les omtale

250 kr csz
handelkorg
varenamn pris  
Porto   0
Sum:  


" "Eg vil gjerne få siste nytt frå Boksmia og vil melde meg på nyheitsbrev